Introductie

Elke onderneming heeft belang bij een goede relatie met zijn personeel, de belangrijkste leveranciers, de afnemers maar natuurlijk ook met de bankier.

De belangrijkste contactpersoon voor ondernemingen bij de bank was voorheen, de relatiebeheerder Bedrijven. Deze adviseur was vaak langere tijd in dienst bij de bank en was goed bekend met de interesse's en activiteiten van de ondernemer én zijn onderneming. De relatiebeheerder Bedrijven had als voornaamste doelstelling om een langdurige en bestendige relatie tussen bedrijf&bank te realiseren.
Tegenwoordig heeft de onderneming als belangrijkste contactpersoon bij de bank, een Accountmanager bedrijven. De doelstelling is nu niet meer gericht op een lange termijn relatie,  maar vooral op de verkoop van producten en diensten. Het belang van de klant staat hierbij niet meer (altijd) centraal.                                   

De laatste jaren zijn banken, om uiteenlopende redenen, vooral intern gericht. Doelstellingen en strategie zijn ook voornamelijk vanuit intern belang geschreven. De aandacht is er met name op gericht om een hogere rentabiliteit per klant te realiseren.Daarnaast zijn formaliteiten en processen leidend, niet het belang van of de relatie met de klant.

De relatie tussen bedrijf&bank wordt voor een onderneming feitelijk bepaald door de relatie met de adviseur van de bank. Doordat in de laatste jaren het verloop in deze funkties bij banken sterk is toegenomen, is een langdurige relatie van bedrijf&bank(adviseur) zeldzaam. Hierdoor is het wederzijds vertrouwen in de voorbije jaren afgenomen.

Bedrijf&Bank wil middels haar activiteiten de relatie tussen ondernemingen en banken verbeteren zodanig dat ook beide partijen hiervan kunnen blijven profiteren.