Producten & diensten

Bedrijf&bank is gespecialiseerd in het adviseren en ondersteunen van ondernemingen bij bancaire en bedrijfseconomische vraagstukken op met name de volgende gebieden:

√    Het verbeteren van afspraken over met de bank over voorwaarden, kosten en rentecondities,
√    optimaliseren van de financieringsopzet
√    het transparant maken van de bancaire voorwaarden en dienstverlening.

Als u twijfelt, of de afspraken met uw bank nog marktconform zijn, of als u investeringsplannen heeft, of uw bedrijf met een structureel krappe liquiditeit kampt, kunt u met ons contact op te nemen.

Wij bieden ondernemingen oplossingen voor financiële vraagstukken, waarmee zij bij hun bedrijfsvoering geconfronteerd worden, zoals

√    het onderhandelen met financiële instellingen om tot een verbetering van afspraken te komen,
√    het ondersteunen van ondernemingen bij het aanvragen, verlengen, of verhogen van kredietfaciliteiten,
√    het financieel herstructureren van ondernemingen, die te maken hebben met liquiditeitsproblemen,
√    (optioneel) het ondersteunen van ondernemingen op bedrijfseconomisch en -administratief gebied.

Om te komen tot een goede analyse stellen wij een rapportage samen die voor u de kern van de problemen en oplossingen weergeeft.

  De inhoud van onze rapportage bestaat uit:
√    een korte analyse van uw bedrijf en de markt waarin u opereert
√    een investerings- en financieringsplan
√    overzicht van zekerheden die aan de bank worden verstrekt
 

Feitelijk verzorgen wij een compleet en gemotiveerd financieringsverzoek.

In overleg met u en uw accountant zullen jaarcijfers, winst- en verliesprognoses alsmede liquiditeitsbegrotingen worden opgesteld die in voormeld financieringsrapport zullen worden opgenomen.

Wij geven u begeleiding van de kredietaanvraag bij de diverse banken.  Indien meerdere offertes worden opgevraagd,ondersteunen wij u bij keuze van de financier.

Voor een rapportage vragen wij u informatie aan te reiken. Op basis van deze gegevens kunnen wij in een kort tijdsbestek een analyse maken van uw financieringsbehoefte en financiele positie.
Deze analyse geeft u een indicatie van mogelijkheden tot financiering danwel om nieuwe afspraken met uw bankier te maken over de huidige financieringsopzet.

Wij verzoeken u hiervoor navolgende gegevens aan te reiken:

√    definitieve jaarcijfers van de laatste twee boekjaren, (eventueel IB aangiften)
√    tussentijdse cijfers en prognose
√    actuele krediet- en financieringsafspraken met uw bank,
√    Van toepassing zijnde offerte's/financieringsvoorstel(len) van uw bank
√    het meest recente afschrift van uw zakelijke rekening(en)

Afhankelijk van de individuele situatie kunnen extra gegevens nodig zijn voor de analyse.

Op onze dienstverlening zijn algemene voorwaarden van toepassing.
Voor een overzicht van deze voorwaarden klik hier